Likidasyonlar

Bu içerik okuyuculara abracadabra.money’deki likidasyon faaliyetini daha iyi anlamalarını sağlaması amacıyla yazılmıştır.

LİKİDASYONLAR

https://abracadabra.money/ içinde her MIM belirli bir faiz getiren TOKEN (ibTKN) tarafından desteklenir. Tüm kullanıcının teminatının bir likidasyon olayı riski altında olduğu çoğu protokolün aksine, burada Abracadabra’da her Teminatlı Borç Pozisyonu (CDP) izole edilir ve yalnızca kendi bireysel pozisyonu likidasyon riski altındadır.

Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bir kullanıcı farklı ibTKN’lere sahip iki CDP açarsa, bu ibTKN’lere karşı MIM’leri ayrı ayrı ödünç alabilir ve risk toleranslarını buna göre ayarlayabilir. Dolayısıyla, belirli bir ibTKN’nin değer kaybetme şansının daha yüksek olduğuna inanırlarsa, buna karşı daha az MIM ödünç almayı seçebilirler.

Yalıtılmış borç verme Piyasaları ve Kashi’nin nasıl çalıştığı ve bunların geleneksel borç verme protokollerinden neden farklı olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen buradan detayları inceleyiniz.

Bununla birlikte, bir kullanıcının ibTKN değerinin düşeceği ve likidasyon için işaretleneceği zamanlar hala vardır. Bu durumda, 3. taraf oyuncular (genellikle botlar), söz konusu belirli CDP için kullanılan ibTKN teminatı karşılığında tüm MIM borcunu geri ödemeyi seçebilir.

Bir Örnek (uyumlu sayılarla tabi ki)

Merlin sihirbazda biraz yvWETH (bir ibTKN) var. Bu teminatın token başına mevcut fiyatı 2000,00′dır.MerlinçılgınbirsihirbazdırvesihirlibüyükitabıiçinmürekkepsatınalmakiçinkullandığımaksimumMIMtokenödeneğiniödünçalmayakararverir.1696.69′dır.MerlinçılgınbirsihirbazdırvesihirlibüyükitabıiçinmürekkepsatınalmakiçinkullandığımaksimumMIMtokenödeneğiniödünçalmayakararverir.1696.69’lık bir likidasyon fiyatı teklif edildi.

Zoltac the Dark, bu CDP’yi izlemek için bir golemine sahip ve her an likidasyona hazır. Kaderin sahip olacağı gibi, yvWETH’in fiyatı 1696,69 dolara düşer ve Merlin’in teminatı artık borcunu karşılayacak kadar değerli değildir. Böylece, Zoltac’ın golemi bu CDP üzerinde çalışmaya gidebilir ve onu likit edebilir. Zoltac, borçlu olunan MIM’i öder ve bu büyülü yvWETH tokenlarını tekrar mülkiyetine alır. Ancak Merlin, sihirli mürekkebe harcamadığı MIM tokenlarına sahip olduğu ve artık borcunu ödemek zorunda olmadığı için büyük bir hayal kırıklığına uğramıyor.

Likidasyon Ücreti

Her piyasanın kendi likidasyon ücreti vardır. Genel olarak, altında stabil coin bulunan ibTKNS’nin likidasyon ücreti %3 ve fiyat hareketi olan ibTKNS’nin tasfiye ücreti %12,5 olacaktır.

Likidasyon Ücreti Paylaşımı - Bu ücret, likidasyonu yapan taraflara verilen teşviktir. Ayrıca, toplanan bu ücretlerin %10’u belirli havuzlardaki haftalık sSPELL ödülleri için ayrılmak üzere kodlanmıştır.

Kullanıcı açısından bakıldığında, ilgili ibTKN’ler için bir likidasyon fiyatı teklif edilirken bu ücret hesaplamalarda zaten dikkate alınmaktadır. Kullanıcıların likidasyon fiyatına ulaşıldığında tasfiye edilirler.

Likidasyon Fiyatı

Likidasyon fiyatı, likide olacağınız teminatınızın fiyatıdır. Teminat değeriniz, likidasyon fiyatının teminat olarak kullanılan tokenın fiyatıyla eşleştiği bir noktaya düşerse, pozisyonunuz likidasyon için işaretlenecektir. Sözleşme, likidasyon memurlarının likidasyon fiyatının üzerinde işlem yapmasına izin vermeyecektir. Bu durumda kullanıcının teminatının belirtilen toplam likidasyon fiyatına kadar güvende olduğu anlamına gelir.

Ek Özellikler

Likidasyonlarla ilgili olarak çok net bir şekilde vurgulanması gereken birkaç önemli nokta vardır. Bu noktalar Abracadabra’yı diğerlerinden ayırır ve kullanıcıların likidasyona maruz kalıp kalmayacağını belirleyebilir.

DİĞERLERİ;

  • Abracadabra, fiyat hareketinden bağımsız olarak kendi başına değeri artan ibTKN’yi kullanır.

  • MIM’in faizi vardır ve herhangi bir nedenle bir teminatın değeri artmazsa, likidasyonlar olabilir. Bu riski azaltmak için ekip, MIM borcunun faiz oranını çok aşan bir oranda değer artışı konusunda geçmişe sahip ibTKN’leri seçti.

  • Bazı ibTKN’lerde temel alınan tokenların Fiyat eylemi oldukça değişken olabilir. Bu riski azaltmak için ekip, fiyat eylemi olan tokenları Maksimum Teminat Oranına (MCR) %75 olacak şekilde ayarladı.

  • Abracadabra, ibTKN’nin, %90 MCR ile teminat olarak altta yatan stabil tokenlar kullanılmasına izin verir. Bu ibTKN’lerin USD değerinde düşme olasılığı düşük olsa da, temeldeki tokenler öngörülemeyen olaylardan dolayı fiyat sabitlerini kaybedebileceğinden bu imkansız değildir.

  • Herhangi bir kişi likidasyon işlemi gerçekleştirebilse de bu işlevlerin botlar tarafından yapılması standart hale geldi. Bu nedenle, bu işlev için ana sitede bir kullanıcı arayüzüne gerek yoktur.

Last updated